Charter ouders

De bijgevoegde regels gelden op en rond elk voetbalterrein (zowel op het veld als in de zaal).
Lees ze goed en verspreid ze, zodat we er samen voor zorgen dat er elke week sportieve en spannende wedstrijden gespeeld en gefloten worden!

 1. Probeer “mijn kind, schoon kind” te relativeren en rekening te houden met het algemeen belang.
 2. Wees positief kritisch tegenover ALLE spelers en blijf de jongens steunen.
 3. Als de trainer een speler even op de bank zet, weet dat dit de speler op termijn ten goede komt.
 4. Heb respect voor het werk van de scheidsrechter, hij is ook maar een mens
 5. Voetbal is een groepssport, wie scoort is niet zo belangrijk, een assist is minstens even belangrijk.
 6. Gezond enthousiasme langs de zijlijn juichen we van harte toe.
 7. Laat de coachen over aan de trainer.
 8. Hoe begaafd uw zoon ook is, karakter vormt de topper! Steun hem… ook als het eens minder loopt.
 9. Als uw zoon ziek of gekwetst is, laat hem NIET spelen.
 10. Wordt ook eens een jaartje jeugdtrainer, afgevaardigde of bestuurslid
 11. Respecteer de regels van het voetbal en de beslissingen van de scheidsrechter of zijn assistent.
 12. Trek nooit de integriteit van de wedstrijdleiding in twijfel.
 13. Respecteer de mede- en tegenspeler.
 14. Behandel alle voetballers gelijkwaardig.
 15. Gebruik geen fysiek-, mentaal- en verbaal geweld.
 16. Zorg samen met uw team voor een fairplay.
 17. Gebruik geen onbehoorlijke taal of agressieve gebaren.
 18. Roep geen racistische woorden.
 19. Draag zorg voor het materiaal, ook al is het niet het uwe.
 20. Gedraag u waardig.
 21. Laat het spelplezier primeren op de prestaties.
 22. Leer kinderen om volgens de spelregels te spelen.
 23. Leer het kind het resultaat van elke wedstrijd te accepteren.
 24. Moedig het kind steeds aan, ook al heeft het een kans gemist of de wedstrijd verloren.
 25. Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams.

Ben jij een High5Ouder?

 • Is regelmatig aanwezig op wedstrijden/trainingen
 • Geeft nooit kritiek op coach of spelers
 • Moedigt alle spelers aan
 • Stelt niet de vraag ‘Heb je gewonnen?’, maar ‘Was het plezant?’
 • Is een deel van de club
 • Stimuleert kind naar zelfstandigheid
 • Geeft vertrouwen aan de club