Missie & visie

KSCT Menen met stamnummer 56,aangesloten bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond, is sedert 1 juli 2014 de fusie tussen KSC Menen en KFC Toek Menen.

Missie

Onze missie, als volwaardig lid van de KBVB, in eerste instantie binnen het Nationale Voetbal, een voorbeeld club te zijn in de grote omgeving van de Entiteit Menen. Zowel bij het seniorenvoetbal als bij het jeugdvoetbal.Het A-elftal wordt beschouwd als de vaandeldrager van de club met een jeugdwerking die het verlengstuk wil zijn. Het is de motivatie om de eigen jeugdspeler via de jeugdopleiding te laten doorgroeien naar het A-elftal. De sportieve, pedagogische en sociale aspecten zullen dan ook hand in hand gaan binnen een gezonde financiële omgeving om dit doel te bereiken.

Een vlotte communicatie tussen de bestuursleden en medewerkers moet in vol vertrouwen en opbouwende sfeer gebeuren. De club zal eveneens alle kansen grijpen om de infrastructuur optimaal te houden en te verbeteren, door alle mogelijke overheids- en andere instanties te benaderen.

Deze missie moet de club brengen tot een sportief beleid voor alle leden en alle betrokkenen.

Visie

• Het fanionelftal op een zo hoog mogelijk niveau laten spelen. In de toekomst de verloren plaats in 2de amateur terug innemen.

• Het A-elftal moet een aantrekkingspool zijn voor de jeugdspeler door attractief voetbal te brengen met een herkenbare speelstijl. (combinatiespel, opbouw van achteruit, zonevoetbal bij bal+ en bal-)

• De jeugdopleiding wordt de springplank naar de 1ste ploeg:
o Deze is verdeeld in een onderbouw, middenbouw en een bovenbouw
o Bestaat uit selectieteams (Interprovinciale) en recreatieve-educatieve (gewestelijke) ploegen.

• De jeugdwerking moet via een structurele werking, die gebouwd is op een administratief en technisch gekwalificeerd kader, elke jeugdspeler de kans geven tot maximale ontplooiing naar hun eigen mogelijkheden.

• Jeugdopleiders steunen en kansen bieden om zich verder te ontwikkelen als opleider.

• Een gezonde financiële club die een toegevoegde waarde brengt naar sponsors door als een groeiende, sportieve en sociale club in de media vermeld te worden.

• Het pedagogische aspect mag nooit ver weg zijn.

• Iedereen de kans om naar eigen kunnen te fungeren binnen de club.

• Alle leden, losse medewerkers, ouders en sympathisanten binnen de club de opgestelde normen en waarden van de club te laten respecteren.

• Respect en discipline wordt hoog in het vaandel gedragen

• Het status van de club optimaal houden en eventueel verhogen.

• De club wil een belangrijke plaats nemen binnen het sociale verenigingsleven van de entiteit Menen

Rol en bijdrage van de jeugdwerking

1) Toegevoegde waarde naar sponsors toe.
a) Een positieve jeugdwerking is een aantrekkingspool van jeugd, ouders en sympathisanten waardoor de sponsors door hun steun in een positief sociaal daglicht gebracht worden.

2) Binding en doorgroeien van jeugdspelers.
a) Streven naar een brede basis om de continuïteit binnen de jeugdopleiding te garanderen.
b) Jonge spelers de kans geven in de seniorenelftallen.

3) Maximale ontplooiing naar eigen mogelijkheden.
a) Beschikt over een administratieve structuur Ondersteuning van de sportief technische structuur(interne/externe communicatie; alg coördinatie tussen de diverse categorieën; begeleidende functie van de trainer, afgevaardigden en losse medewerkers.)
b) Beschikt over een sportief technische structuur Hoofddoel elke jeugdspeler beter te leren voetballen.

4) Een belangrijke rol binnen het sociale leven binnen de entiteit. Het plezant maken binnen onze club smeedt een band tussen jeugdspeler/ouder en supporter.

Strategie inzake doorstroming van eigen opgeleide spelers naar de A-kern

Doorstroming van eigen jeugdtalent is een primaire taak. De belangrijkste factor op het vlak van doorstroming is de kwaliteit van de speler en zijn groeipotentieel. Debetere jeugdspelers, waarin de sportieve cel groeipotentieel ziet, kunnen doorstromen van de gewestelijke/interprovinciale jeugdploegen naar het eerste elftal. Daardoor kunnenexterne aanwervingen beperkt worden.

Doelstelling van de club is zeer duidelijk:

Op termijn moet onze U19 en beloften een bron van talenten worden. De betere jeugdspelers, ouder dan U15, moeten in ofwel U19 en/of beloften terecht komen. Via de stap naar de beloften moet er een brug gebouwd (postformatie cel) worden naar onze eerste elftal, deze moet op termijn bestaan uit eigen opgeleide talenten. De groepen U17/U19 en beloften (2de elftal) moeten op nationaal niveau kunnen spelen zodanig dat de uitdaging en het leerproces hoog genoeg is om ons 1ste elftal te voeden.

Strategie inzake integratie van (nieuwe) jeugdspelers in de A-kern

Talenten moeten de kans krijgen zich op een sportief, hoger platform te ontwikkelen. Deze kansen worden bij mogelijkheid aangereikt door onze club. Spelers van U19 trainen/spelen bij uitnodiging bij de beloften.De volgende stap is dat de betere beloften op termijn de stap zullen kunnen zetten naar de A-kern, deze wekelijks 2 à 3 groepstrainingen te laten mee doen met de A-kern. Ook tijdens de voorbereiding sluiten ze aan bij de A-kern, waardoor ze meekunnen op stage, mee oefenwedstrijden kunnen spelen en de hoofdcoach de evolutie die ze doormaken nauwlettend kan opvolgen.

Waarden: KSCTM

Kwaliteit

Zowel op sportief als op sociaal gebied wordt naar kwaliteit gestreefd.

Samen sterk

Op alle niveaus binnen de club wordt een vlotte, eerlijke en respectvolle samenwerking gestreefd.

Communicatie

Staat hoog aangeschreven in de club. Zowel binnen als naar buiten de club wordt de communicatie verzorgd, via onze website, Twitter, affiches en andere folders.Alle activiteiten worden van de club wordt aan iedere Menenaar meegedeeld.

Teamgeest

Zowel binnen de jeugdopleiding als bij de seniores heerst er een unieke en sfeervolle teamgeest binnen alle categorieën. Een bijzondere eigenschap van KSCT Menen. Dit geldt eveneens binnen de diverse departementen binnen de cluborganisatie.

Motivatie

Ieder lid dient gemotiveerd te zijn vooraleer zich in de club te profileren.

Onze leuze is ‘Motivated! Join the club!