Missie van de jeugdopleiding

“Waarvoor staat de jeugdopleiding van KSCT MENEN “?

 • KSCT Menen is een vaste waarde binnen het interprovinciaal, provinciaal en gewestelijk voetbal. Wij streven naar een  goed uitgebouwde en uitgebalanceerde JO. Op die manier wordt de JO een belangrijke component binnen de club.
 • Vanuit onze JO willen we de voetbalsport promoten en mogelijk maken voor alle
  spelers van Groot Menen en omliggende.
 • Binnen de JO streven we naar een positieve en aangename sfeer te creëren zodat iedere speler zich bij ons thuis voelt.
  Binnen onze multiculturele samenleving  proberen wij met onze JO te voldoen aan de
  eisen van iedere speler en een symbiose te vinden binnen de verschillende culturen.
 • Wij willen ons profileren in de regio als een van de beste jeugdopleidingen.
 • Eigen spelers opleiden naar het eerste elftal toe blijft nog altijd onze hoofdopdracht waar wij constant aandacht aan besteden.
 • Een positieve uitstraling en profilering zowel op als het veld blijft één van onze
  hoofddoelstellingen.

Naast de ultieme ambitie om jeugdvoetballers op te leiden voor nationaal voetbal
willen wij ook het recreatieve en sociale aspect ( G Foot) van de jeugdwerking
niet uit het oog verliezen.

De jeugdopleiding binnen KSCT Menen hebben wij naar voor gebracht met de initialen van onze vereniging die meteen ook de “speerpunten” in onze opleiding in de verf zetten.

K waliteit
S ociaal
C ommunicatie
T eamspirit
M otivatie en enthousiasme

KWALITEIT 

Wij streven naar een kwalitatieve jeugdopleiding:

 • door het “op maat opleiden” van iedere jeugdspeler ongeacht nationaliteit of afkomst.
 • door het ontdekken en aanwerven van talentrijke spelers uit de regio.
 • door het aantrekken van goede trainers en bijgevolg aanbieden van een
  goede vorming.
 • door een geregelde kwalitatieve evaluatie en bijsturing van de spelers.
 • door het ter beschikking stellen en onderhouden van 2 trainingscampussen.
 • door de nadruk te leggen op technisch verzorgd voetbal.
 • door op tactisch vlak te kiezen voor de zonefilosofie.
 • door op fysisch vlak een verantwoordelijke en aangepaste belasting aan te bieden.
 • door op mentaal vlak de spelers weerbaar te maken zodat ze bij een tegenslag voldoende karakter tonen door te zetten.
 • door naar de top van de piramide (postformatie) toe meer de nadruk leggen
  op individuele opleiding om zo de speler klaar te stomen voor het eerste elftal.Besluit :
  Een jeugdspeler opgeleid binnen KSCTM moet zowel op technisch, tactisch, fysisch en mentaal vlak kwalitatief voldoende gevormd zijn om door te stomen naar een eerste elftal in de provincie.  

SOCIAAL

De laatste jaren werden er grote inspanningen gedaan om KSCTM te promoten en naar buiten uit wat meer in de “picture” te plaatsen.
Dit vereist natuurlijk een blijvende “aanwezigheid” op allerhande manifestaties, het ontwikkelen van nieuwe uitdagingen en het onderhouden en aanscherpen van de samenwerkingsverbanden met bepaalde instanties.
KSCT MENEN wil zijn SOCIALE ROL in de regio in de komende jaren bestendigen
en verder uitbouwen.
De volgende “projecten” of samenwerkingsverbanden werden  geconcretiseerd.

 • Samenwerken met scholen op vlak van infrastructuur (gebruik sportzalen)
 • Samenwerking met Kv Kortrijk (netwerkclub)
 • Samenwerken met voetbalschool  SAMBA
 • Samenwerken met fitnessclub Athletics
 • Aanbieden van 3 voetbalstages ( paasstage – 2 zomerstages)
 • Initiatiedagen voor nieuwe spelers.
 • Aanbieden van meisjesvoetbal
 • Aanbieden van G voetbal
 • Samenwerking Multimove (gezinsbond)

COMMUNICATIE
De basis van een goede samenwerking binnen een vereniging is de “communicatie”. Om vooruitgang te boeken moet deze positief en opbouwend gebeuren binnen alle geledingen en cellen van onze club.

TEAMSPIRIT

HET GEHEEL IS MEER DAN SOM VAN DE AFZONDERLIJKE DELEN”
Voetbal is een ploegsport maar door iedere speler individueel beter te maken en het team als ploeg te laten spelen creëer je een meerwaarde binnen de jeugdopleiding.
Enkele belangrijke factoren die bijdragen tot een hechte groep zijn:

 • Gemotiveerde en enthousiaste trainer die een voorbeeldfunctie heeft en de groep door middel van allerhande groep bevorderende activiteiten bijeen houdt.
 • Goede spelersgroep die luisterbereid is en gemotiveerd om bij te leren en tot het uiterste te gaan.
 • Spelers hebben respect voor elkaars kwaliteiten en tekortkomingen.
 • Spelers respecteren trainer en medewerkers.
 • Positief denkende ouders die hun jongens motiveren en stimuleren.

MOTIVATIE EN ENTHOUSIASME

Wij willen ons met de jeugdopleiding profileren als een POSITIEVE EN ENTHOUSIASTE club waar het leuk vertoeven is. Ieder lid dient gemotiveerd te zijn vooraleer zich in de club te profileren.  Onze leuze is “Samen Sterk”.
“ENTHOUSIASME IS DE BESTE MANIER OM TE SLAGEN”
Hoe kunnen we onze jeugdspelers opleiden naar gemotiveerde en enthousiaste voetballers??
Ons recept is eenvoudig. Geef als sportieve staf het voorbeeld.

 • Straal als sportieve cel positivisme, enthousiasme en motivatie uit en probeer de trainers met deze belangrijke mentale eigenschappen te besmetten.
 • Houd bij de trainers het vuur brandend zodat deze op hun manier de spelersgroep die ze trainen vol overgave begeleiden en eveneens positief besmetten.
 • De hoofdvereiste om tot dit resultaat te komen is gemotiveerde en enthousiaste trainers aanwerven want “WIE HET VUUR NIET IN ZICH HEEFT, KAN HET NIET DOORGEVEN”.

Visie  van de jeugdopleiding

“Waar willen we als jeugdopleiding naartoe?”