Procedure bij problemen

Bij problemen schrijft het clubbeleid 5 te volgen stappen voor:

1. Gesprek met desbetreffende trainer
2. Gesprek met coördinator
3. Gesprek TVJO
4. Bespreking sportieve cel
5. Beslissend gesprek sportieve cel

Zie https://ksctmenen.be/vertrouwenspersoon/ voor meer info hierover