Procedure bij persoonlijke problemen

Bij problemen schrijft het clubbeleid 3 te volgen stappen voor:

  1. Afspraak met de trainer: opbouwend gesprek tijdens de week.
  2. Gesprek met jeugdcoördinator en/of TVJO bij verdere problemen
  3. Gesprek met sportieve cel indien geen oplossing wordt gevonden na de 2 vorige stappen.