Vertrouwenspersoon

Tot op heden zijn wij nog niet geconfronteerd geweest met zaken die ons overstegen en waarbij we beroep moesten doen op Luc Beyens, onze vertrouwenspersoon. Hopelijk blijft dit zo!

a) TVJO

De TVJO staat steeds klaar om in een privégesprek naar de noden en grieven van de ouders te luisteren. De problemen kunnen zich zowel sportief als extra-sportief stellen. In beide gevallen wordt samen naar een oplossing gezorgd voor het probleem dat zich stelt.

Stappenplan sportieve problemen:
1. Gesprek met desbetreffende trainer
2. Gesprek met coördinator
3. Gesprek TVJO
4. Bespreking sportieve cel
5. Beslissend gesprek sportieve cel

b) VERTOUWENSPERSOON (LUC BEYENS)

Sommige problemen zijn te delicaat of te moeilijk om alleen op te lossen.
Wanneer de problemen geen spek meer naar onze bek zijn dan hebben we sinds medio vorig seizoen de hulp ingeroepen van iemand die een objectieve kijk op de zaak heeft en pedagogisch gevormd is. Luc Beyens, directeur van de lagere scholengemeenschap in Wervik, was bereid ons bij te treden wanneer we ergens niet goed weten hoe we bepaalde extra-sportieve zaken dienen aan te pakken.

Luc BEYENS
Jeugdtrainer
T 0497/390448
lucbeyens@gmail.com

lucbeyens